Shipyard ATG

Protectia datelor

 

 • Reglementări internaționale:

   REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

 • Legislație primară:

    Legea nr. 190 din 18 iulie 2018  privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

 

 • In cadrul societatii, prelucrarea datelor cu caracter personal se supune urmatoarelor principii:
 1. Legalitate, echitate si transparenta – datele vor fi prelucrate in mod legal, echitabil și transparent fata de persoana vizata.
 2. Limitari legate de scop – datele vor fi colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Reducerea la minimum a datelor – datele vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
 4. Exactitate – datele vor fi exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere.
 5. Limitari legate de stocare – datele vor fi pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes de serviciu, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate.
 6. Integritate, disponibilitate si confidentialitate – datele vor fi prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.
 7. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-mentionate, iar societatea va fi responsabilă să demonstreze această respectare.

Toate documentele care contin date cu caracter personal se inregistreaza si urmeaza regulile de pastrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere si arhivare stabilite in conditiile legii.

 

 • In momentul obtinerii datelor, se informeaza persoana vizata despre:
 1. Identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. Scopul in care se face prelucrarea datelor, precum si temeiul juridic (daca prelucrarea se face in temeiul intereselor legitime, se va face referire la acestea);
 3. Existenta dreptului de a-si retrage consimtamantul atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant si nu mai exista alt temei de prelucrare;
 4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 5. Daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 6. Existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 7. Intentia de a transfera datele in afara UE sau catre o organizatie internationala, precum si mentionarea garanțiilor aplicabile;
 8. Perioada de stocare a datelor sau criteriile utilizate pentru a o determinata;
 9. Orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a ANSPDCP, tinand seama de specificul prelucrarii.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail dpo@shipyardatg.ro sau poate fi adresata o cerere scrisa, semnata si datata, la sediul nostru din Sos. Portului, nr.2, Zona Libera Giurgiu, cpȘ 080016, jud. Giurgiu, Romania.